רמלה - קרובה ללב שלך

,
Skip Navigation Links.
Collapse עמוד הביתעמוד הבית
Collapse טפסים להורדהטפסים להורדה
סכומי אגרה, היטלים, תשלומי חובה 2010-2014
פרוטוקלים מועצת העירייה
פרוטוקול מכרזים משותפים 2013
Collapse פרוטוקול תמיכות מקצועיות 2012פרוטוקול תמיכות מקצועיות 2012
תמיכות מקצועיות 2012
פרוטוקול מכרזים 2014
מכרזים- מחלקת משק ונכסים
פרוטוקול הצעות פטורות 2013
פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות 2014
פרוטוקול מכרזים 2013
פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות 2013
פרוטוקול הצעות פטורות 2014
Collapse ועדת משנה לתמיכות 2012ועדת משנה לתמיכות 2012
חברי מועצת העיר - 15
רישום בספר ספקים/קבלנים
רישום בספר ספקים/קבלנים
שקיפות ישובית - נתוני מגדר
אמנת שירות תאגיד ת.מ.ר
חוברת להענקת תמיכות ל-2015הוראות והנחיות הגשה
פרוטוקול ועדת קידום מעמד הילד
הסכמים קואליציונים עיריית רמלה
שטחים מגוננים בעיר
עיקרי תוכנית החומש 2013-2018
מדריך הזכויות וההטבות לאזרח הוותיק
פרסומי מחלקת הכנסות ארנונה
נוהל הגשת בקשה למילגות
פרוטקול ועדת כספים
תמצית דוחות כספיים 2013
דוח איכות המים לתושב
פרוטוקולים החברה למימון
פרוטוקלים מועצת העירייה
ועדות עירונית למועצה מס' 13
תקן לתחזוקה מתקני משחקים בגנים ציבוריים
פיקוח ואכיפה על עסקי המזון
תוצאות מדידות רעש
תוצאות מדידות גז ראדון
נשר – סיכום נתוני ניטור
תוצאות סקרי קרקע בתחנות דלק
מדידות קרינה ברמלה
דיווחים על השלכת פסולת ברשות הרבים
דוח ניטור איכות האוויר רמלה
הנחיות לציבור-עבודות ופרוק אסבסט
תוצאות דיגום אבק
רשימת קופות החולים בעיר
דוח סיכום שנת 2012 - קידום בריאות
חקיקה סביבתית
רשימת בתי ספר בעיר רמלה
רשימת גנים תשע"ו - 2015
נתוני מוסדות חינוך ברמלה תשע"ה
מידע למשפחה
פרוטוקולים
מכרזים
דוחות
פרוטוקולים מועצת העיר
שירותים לתושב
מכרזים משותפים
פרוטוקול מכרזים
ועדת משנה לתמיכות
פרוטוקול ועדת כספים
פרוטוקול הצעות פטורות
תקציב ודוחות כספיים
תוצאות מדידה
ועדת איכות הסביבה
חוקי עזר עירוניים
אירועים וחגיגות
רישום מזכירי קלפי ליום הבחירות
פסטיבל עיר עולם 2
מכרזים לבדיקה
ועדת רכש ובלאי
ועדת רכש ובלאי
מתקני משחקים ומתקנים לפעילות גופנית
שיתוף ציבור
שיתוף ציבור תחרות אדריכילים
פרויקט מהיר לעיר ברמלה
עדכונים שוטפים והסדרי תנועה
ועדת התקשרויות - נוהל יועצים
שיתוף ציבור - בחירת עיצוב כיכר ע"ש זוהר ארגוב ז"ל
מכרזים
מפה
קישורים
צור קשר
אודות העמותה
מפת אתר
תוצאות חיפוש
תנאי שימוש
Collapse משרדי העירייהמשרדי העירייה
לשכת ראש העיר
מנכ"ל העירייה
הפיקוח העירוני
מחלקת עלייה, קליטה ותכנון אסטרטגי
המחלקה לתכנון אסטרטגי
הלשכה המשפטית
Collapse אגף החינוךאגף החינוך
Collapse יחידת נוער עירוניתיחידת נוער עירונית
מרכז הדרכה לנוער
מועצת נוער עירונית
קידום נוער
מרכז קהילתי-מועדון גולני
מרכז נוער רמלה (פידל)
תנועת הנוער בני עקיבא סניף שילוב רמלה
שבט אחווה- צופים
סניף הנוער העובד והלומד
עמותת על"ם.
מרכז הכנה לצה"ל
ניהול התנדבות בחינוך
רשות למלחמה בסמים ואלכוהול
נהיגה בטוחה
מחלקת גני ילדים
מחלקת השירות הפסיכולוגי-החינוכי
מחלקת אחזקה
רישום לבתי ספר על יסודיים
Collapse המחלקה לדוברות ותקשורתהמחלקה לדוברות ותקשורת
כתבות 2015 ספורט
כתבות 2015 כללי
כתבות 2015 נדל"ן
כתבות 2015 קליטה
כתבות 2015 תיירות
כתבות 2015 איכות הסביבה
כתבות 2015 - חינוך
כתבות 2015 - זהירות בדרכים
כתבות 2015 - תרבות
כתבות - התחדשות עירונית
כתבות 2015 - תשתיות ופיתוח
כתבות 2016
כתבות 2016 - נדל"ן
כתבות 2016 - כללי
כתבות 2016 - ספורט
כתבות 2016 - חינוך
כתבות 2016 - איכות הסביבה
כתבות 2016 - תיירות
כתבות 2016 - קליטה
כתבות 2016 - זהירות בדרכים
כתבות 2016 - תרבות
כתבות 2016 - תשתיות ופיתוח
שומרים על רמלה נקייה
כתבות - שומרים על רמלה נקייה
כתבות 2017 - כללי
כתבות 2017 - תשתיות ופיתוח
כתבות 2017 - תרבות
כתבות 2017 - זהירות בדרכים
כתבות 2017 - עיר ללא אלימות
כתבות 2017 - תיירות
כתבות 2017 - קליטה
כתבות 2017 - איכות הסביבה
כתבות 2017 - חינוך
כתבות 2017 - ספורט
כתבות 2017 - נדל"ן
כתבות 2017
כתבות 2018
כתבות 2018 - כללי
כתבות 2018 - קליטה
כתבות 2018 - זהירות בדרכים
כתבות 2018 - ספורט
כתבות 2018 - תיירות
כתבות 2018 - תשתיות ופיתוח
כתבות 2018 - תרבות
כתבות 2018 - חינוך
מילה טובה
חדשות איכות הסביבה
כתבות 2019 - כללי
כתבות 2019
כתבות 2019 - ספורט
כתבות 2019 - קליטה
כתבות 2019 - תשתיות ופיתוח
כתבות 2019 - תרבות
כתבות 2019 - חינוך
כתבות 2019 - תיירות
כתבות 2021
מחלקת מחשוב, תקשורת ומידע
אגף מזכירות ומנהל
הממונה על חופש המידע
שיקום והתחדשות העיר רמלה
משרדי העירייה
אגף החינוך והנוער
יחידת נוער עירונית
המחלקה לדוברות ותקשורת
כתבות 2015
מחלקת בתי ספר
רשימת בתי ספר
עיר ירוקה ובריאה
תשלומים
מחלקת ביטחון ושירותי חירום
תשתיות ופיתוח
טפסים להורדה
עיר בריאה
הרווחה והשירותים החברתיים
Collapse אגף ספורט ואירועיםאגף ספורט ואירועים
פסטיבל רמלה עיר עולם ה- 2
המחלקה לדוברות ותקשורת
החברה למימון
פרוטוקול ועדת קידום מעמד הילד
פרוטוקול ועדת מיגור אלימות
ועדת איכות הסביבה
פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים
ועדת משלחות וקשרי חוץ
הנחות באגרות פיתוח
ועדת הנחות בארנונה
מכרזים ודרושים
פרוטוקול מכרזים משותפים
ועדת תמיכות מקצועיות
פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות
מכרזים מחלקת משאבי אנוש
פרוטוקול מכרזים
רישוי עסקים
מחלקת הכנסות
גזברות
מחלקת בטיחות
מחלקת משק ונכסים
חוסכים באנרגיה
כתבות - חסכון באנרגיה
ספורט תרבות ואומנות
מרכזי ספורט
אומנויות ונגינה
מבקר וממונה תלונות הציבור
השירות הוטרינרי ובריאות הציבור
היחידה לאיכות הסביבה
שיפור פני העיר (שפ"ע)
עיר ירוקה
עיר ללא אלימות
שיטור עירוני
המוקד העירוני
גנים ונוף
רמלה מתחדשת - התחדשות עירונית
יחידת נגישות
ישיבות מועצה מוקלטות (ארכיון)
בחירות אוקטובר 2018
ישיבות מועצה מוקלטות
יומן אירועים
סמל העיר
מבנה ארגוני - עיריית רמלה
תכנית החומש 2013-2018
הודעות לתושב
פרוטוקול כספים 2015
Collapse מתנדבי רמלהמתנדבי רמלה
Collapse ארגונים ועמותותארגונים ועמותות
עעע
אור יהודי בוכרה
אור יהודי בוכרה
אור יהודי בוכרה
אור יהודי בוכרה
Collapse מתנדבי רמלהמתנדבי רמלה
אודות מתנדבי רמלה
דבר ראש העיר
דבר מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
דבר רכזת התנדבות עירונית
ארכיון כתבות מתנדבים
Collapse כתבותכתבות
רמלה עיר מתנדבת- פורום התנדבות עירוני
גלריית תמונות
הצטרף אלינו
תמונות מתחלפות מתנדבים
שירותים לתושב
טפסי חינוך להורדה
טפסי ארנונה להורדה
פיקוד העורף
פורום התושבים
הצהרת נגישות
דבר ראש העיר
דף מתנדבים
פרוטוקול הצעות פטורות 2019
444
משבר הקורונה - עדכונים רמלה
Facebook