רמלה - קרובה ללב שלך

,

תכנית החומש 2013-2018

תכנית החומש 2013-2018

תוכנית החומש מטרתה לכוון מאמצי משאבי העירייה:
 
.1 מענה לצרכי דיור )שכונת רמלה מערב, התחדשות עירונית על בסיס בינוי פינוי וכו(
 
.2 תוספת אזור התעסוקה והגדלת הכנסות העירייה )פרויקט רג"מ(. 
 
.3 שדרוג מערך התחבורה )הפרדות מפלסיות, כביש 200 והיציאות/כניסות לעיר מהשכונות
השונות(בכלל זה שיפור שרותי התחבורה הציבורית
 
.4 שיפור השירות לתושב באמצעות שינוי ארגוני בנושאי אחזקה בעירייה )ניקיון, פינוי
אשפה, טיאוט רחובות, פיקוח, עבודת המוקד העירוני ועוד(צמצום אינטראקציה תושב
- עובד עירייה.
 
.5 התייעלות כלכלית )הקמת חברה כלכלית לניהול פרויקטים, הקמת חברה עירונית לניהול
גנים ופארקים ציבוריים(
 
6.המשך שדרוג התשתיות בעיר )חינוך פורמלי ומשלים, ספורט, ביוב, מים, כבישים,
מדרכות, תאורה וכו(
חזרה לעמוד הקודם
Facebook