רמלה - קרובה ללב שלך

,

סמל העיר

סמל העיר

 א.  צורת הסמל  
                                    תמונת סמל העיר


דוגמת הסמל מצורפת בזה | צבעו המקורי - צבע ירוק כהה. 

ב. הסבר על מרכיביו: 
     
סמל העיר מורכב מענף זית, גלגל שיניים ומגן דוד: 
1. הזית: מאזכר את כרמי הזית שהשתרעו מרמלה בואה שכם והיו מרכיב בכלכלת העיר בימים עברו (שמן, סבון).
2. הגלגל: מדגיש את מגמת פיתוח התעשיה כגורם מרכזי בכלכלת העיר ביחוד בראשיתה. 
3. מגן דוד:  מסמל את רמלה העברית קולטת העליה ומחדשת התיישבות היהודים בתוכה.
 
ג.  דרך בחירתו:

1. בראשית שנות החמישים\ פרסמה העירייה מכרז בין אדריכלים ואומנים על עיצוב סמל לעיר רמלה. 
2.  ועדה ציבורית בהרכב נציגי אגודת האדריכלים ונציגי העירייה בראשותו של מר יעקב בן-סירא ז"ל (לשעבר  מהנדס העיר ת"א-יפו) המליצה על בחירת הסמל מבין ההצעות שהוגשו למכרז. הזוכה קיבל פרס כספי מהעירייה.
 
ד.  תאריך  אישורו:
 
עפ"י  המלצת הועדה הציבורית, הסמל אושר ע"י מועצת העירייה. מספר שנים לאחר מכן, עם קבלת חוק הרשויות המקומיות (סמלים), תשי"ח - 1958 ע"י הכנסת, פורסם הסמל בילקוט הפרסומים מס' 633 מיום א' בכסלו תשי"ט, בעמ' מס' 323.  
             
צילום הפרסומים בילקוט הפרסומים מצ"ב
ילקוט הפרסומים 633, א' בכסלו תשי"ט, 13.11.1958  
חזרה לעמוד הקודם
Facebook