רמלה - קרובה ללב שלך

,

גנים ונוף

גנים ונוף

מחלקת גנים ונוף שואפת ופועלת לשיפור איכות החיים בעיר מחלקת גנים ונוף מטפלת בתחזוקתם ובטיפוחם של פארקים עירוניים וגנים ציבוריים, שדרות עצים, פסי ירק, פינות נוי, חורשות, מגרשי משחקים, מתקני משחקים, פיתוח גנים ציבוריים ופינות ישיבה – כל זאת תוך שימת דגש על נגישות לאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים, והפיכתה של העיר לירוקה ואיכותית יותר.
תחומי האחריות:
 
מטרת המחלקה לשמר את הנוף הירוק והצביון הייחודי ברמלה, כעיר ירוקה בעלת שצ"פים, גנים שכונתיים ושבילים ירוקים. 
המחלקה פועלת לנטיעת עצים בכל מקום שרק ניתן, לפיתוח גנים חדשים ולעיצוב כיכרות ירוקות ומיוחדות. 
המחלקה שואפת למתן שירות לאזרח בנושא חזות העיר מתוך מגמה לשלב בין רצונות התושבים מחד, והיכולות והאפשרויות הקיימות מאידך. 
המחלקה מתחזקת, על ידי צוות עובדי העירייה ועל ידי קבלני תחזוקה, כ -850 דונם גינון אינטנסיבי ברחבי העיר. 
המחלקה יוזמת, מתכננת ומפתחת שטחים ירוקים חדשים ברחבי העיר, ומשקמת גנים ופינות ירוקות ברחבי העיר. 
המחלקה מנחה, מלווה ומפקחת על הגופים החיצוניים כמו מע"צ, משרד התחבורה וכו'', ופועלת בשיתוף פעולה עם גופים פנימיים בעירייה כמו אגף ההנדסה העוסקים בפיתוח העיר והקשורים בעבודות גינון. 
המחלקה שותלת כ- 150,000 פרחים עונתיים בצירים הראשיים בעיר, ו- 7500 שיחים רב עונתיים בערוגות העיר השונות ,וגוזמת, כורתת ומתחזקת את העצים המפוזרים ברחבי העיר. 
המחלקה יוזמת ומבצעת פרויקטים של עב' חיפוי יבש בשכונות העיר ובמפרדות. 

 

כתובות וטלפונים: 
 
שמשון הגיבור 15
 
 
בעלי תפקידים:
תפקידשם ומשפחהטלפוןדואר אלקטרוני
מנהל המחלקהברוש דוד יוסף08-9771483 yosefb@ramla.muni.il
מזכירותמעין ניאזוב

08-9771485

maayannia@ramla.muni.il
 
 
שעות קבלת קהל במחלקת שיפור פני העיר:
ימיםשעות קבלת קהל
א10:00-12:00
ג15:30-17:30
 
 
בנוסף, ניתן לקבוע פגישה מראש, בכל יום,בטלפון 08-9771457/0.
 
 

על שמירת עצים- כל מה שחשוב לדעת


פניה להוצאת רישיון לכריתה/העתקה של עציםנוהל כריתת עצים:

נוהל זה בה לפרט את דרכי הפעולה בהן יש לנקוט כאשר אזרח מבקש לגזום או לכרות עץ/עצים בתחום חצרו.
כריתת עץ ללא קבלת היתר ק.ק.ל הינה עבירה על החוק והעובר עליה צפוי לתביעה משפטית
 
1. גיזום עצים (הכוונה לקיצוץ וקיצור חלק מהענפים או דילולם), כאשר הוא נעשה באופן מקצועי ומבוקר ועל ידי בעל מקצוע, אינו מחייב היתר כל שהוא פרט לגיזום עצי שקמה שהינו אסור ומחייב תיאום וקבלת היתר מהאגף לגנים ונוף.
2. לגבי כריתת עצים מכל סוג שהוא (הכוונה לכריתה מוחלטת מן היסוד, בניגוד לגיזום שהוא קיצוץ וקיצור הענפים) יש לקבל היתר גם אם מפקיד היערות הראשי באמצעות האגף לגנים ונוף גם אם העץ/עצים גדלים בחצר הבית.
 לאחר קבלת ההיתר ותשלום האגרה ידאג בעל העניין לביצוע העבודה על ידי גנן מקצועי או כורת עצים מוסמך.
3. במקרים מסוימים תעדיף הרשות להעתיק את העץ במידה וזהו עץ שניתן להעתקה ובכך למנוע את כריתתו
4. הוצאת ההיתר מעוגנת בתיקון 89 לחוק התכנון והבניה וניתנת על ידי אגף הייעור של ק.ק.ל. להלן נוהל    
    הוצאת ההיתר.
א. מילוי טופס בקשה לכריתת עץ המופנית למפקח על העצים בקק"ל. 
ב. את הטופס ניתן להביא לחתימה במשרדי אגף גנים ונוף –שמשון הגיבור 15
ג. קבלת חוות דעת של נציג האגף לגנים ונוף ואישורו     
ד. פנייה עם הבקשה המאושרת לקק"ל. לקבלת ההיתר.
ה. היתר זה מחייב תשלום אגרה (סמלית) בגובה של כ- 48 ₪ (5/2001 ).  

חזרה לעמוד הקודם
Facebook