רמלה - קרובה ללב שלך

,

חברי מועצת העיר - 15

חברי מועצת העיר - 15

שם מלאמפלגהטלפון  דואר אלקטרוני
מיכאל וידלליכוד08-9771666 michaelv@ramla.muni.il 
אברהם אילוזליכוד08-9771789 avrahami@ramla.muni.il 
 עו"ד אגמי יעלי  ליכוד  Adv.yael@gmail.com
אשש מאור מאיר ש"ס08-9771785 maora@ramla.muni.il
דהאן איתן ש"ס  
רונן מושייב דור חדש 08-9220380 info@asiatrade.co.il 
שטרנברג עדי צוררמלה שלנוAdi.shterenberg@gmail.com
כהן כחלון רותםרמלה שלנוRotemc777@gmail.com
יאיר דידי  רמלה שלנו08-9158158  Signon10@walla.co.il
דז'ורייב אברהםעולמ"י olamiramla@gmail.com

רוטשטיין רונןרמלה אחרת Rrt33@walla.co.il

אבו סויס נאיףהאחדות למען רמלה 

naefabuswiss@gmail.com

מוסא סאבא עו"ד הקידמה והשוויון  mvsaba@gmail.com 
 דרעי מיכאל נאמני התורה  
מיכאילוב מיכאל רמלה ביתנו – בדרך החדשה  michaelovmi@gmail.com

עו"ד אבו סיף ראיסהרשימה הערבית המשותפת  raiesadv@gmail.com

 אבו לבן אברהיםהרשימה הערבית המשותפת  Mino7al@gmail.com
שהם הראל יוסףהבית היהודי   Harelshoham12@gmail.com

שטה משההבית היהודי   Work35@gmail.com

חזרה לעמוד הקודם
Facebook