רמלה - קרובה ללב שלך

,

פרוטוקול מועצת העיר 2016

מס.
כותרת
הורדה
1.
החלטות מועצה מן המניין 17/2016-14 מיום 6.10.2016
2.
פרוטוקול + תמלול ישיבת מועצה מן המניין מס' 14 17/2016
3.
החלטות מועצה מועצה שלא מן המניין 16/2016-14 מיום 6.10.2016
4.
פרוטוקול + תמלול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 16/2016-14 מיום 6.10.2016
5.
החלטות מועצה מן המניין 15/2016-14 מיום 14.9.2016
6.
פרוטוקול + תמלול ישיבת מועצה מן המניין מס' 15/2016-14 מיום 14.9.2016
7.
החלטות מועצה (טלפונית) מס' 14/2016-14 מיום 15.8.2016
8.
החלטות מועצה מן המניין 13/2016-14 מיום 9.8.2016
9.
פרוטוקול + תמלול ישיבת מועצה מן המניין מס' 13/2016-14 מיום 9.8.2016
10.
פרוטוקול + תמלול ישיבת מועצה מן המניין מס' 12/2016-14 מיום 28.6.2016
11.
החלטות מועצה מן המניין 12/2016-14 מיום 28.6.2016
12.
החלטות מועצה שלא מן המניין 11/2016-14 מיום 28.6.2016
13.
פרוטוקול + תמלול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 11/2016-14 מיום 28.6.2016
14.
החלטות מועצה (טלפונית) מס' 10/2016-14 מיום 5.6.2016
15.
החלטות מועצה מן המניין 9/2016-14 מיום 24.5.2016
16.
פרוטוקול + תמלול ישיבת מועצה מן המניין מס' 9/2016-14 מיום 24.5.2016
17.
החלטות מועצה (טלפונית) מס' 8/2016-14 מיום 3.5.2016
18.
החלטות מועצה (טלפונית) מס' 7/2016-14 מיום 21.4.2016
19.
החלטות מועצה מועצה מן המניין 6/2016-14 מיום 6.4.2016
20.
פרוטוקול + תמלול ישיבת מועצה מן המניין מס' 6/2016-14 מיום 6.4.2016
21.
החלטות מועצה שלא מן המניין 5/2016-14 מיום 6.4.2016
22.
פרוטוקול + תמלול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 5/2016-14 מיום 6.4.2016
23.
החלטות מועצה (טלפונית) מס' 4.2016.14 מיום 1.3.2016
24.
החלטות מועצה מן המניין 3/2016-14 מיום 17.2.2016
25.
פרוטוקול + תמלול ישיבת מועצה מן המניין מס' 3/2016-14 מיום 17.2.2016
26.
החלטות מועצה מועצה שלא מן המניין 2/2016-14 מיום 17.2.2016
27.
פרוטוקול + תמלול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 2/2016-14 מיום 17.2.2016
28.
החלטות מועצה מן המניין 1/2016-14 מיום 13.1.2016
29.
פרוטוקול + תמלול ישיבת מועצה מן המניין מס' 1/2016-14 מיום 13.1.2016
חזרה לעמוד הקודם
Facebook