רמלה - קרובה ללב שלך

,

מכרזים - מחלקת משק ונכסים

מס.
כותרת
הורדה
1.
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד למערכת ESRI
2.
מכרז פומבי מס' 1/21 לעריכת ביטוחי עיריית רמלה - בתקוף עד: 31.1.21
3.
קול קורא לעידוד מצוינות טכנולוגית – נוער טכנולוגי ערכי (תכנית נטע@)
חזרה לעמוד הקודם
Facebook