רמלה - קרובה ללב שלך

,

מכרזים - מחלקת משאבי אנוש

מס.
כותרת
הורדה
1.
מכרז חיצוני מס' 4/20 פקיד/ת קבלה ואבטחה במחלקת הרווחה - בתוקף עד: 5.3.20
2.
מכרז חיצוני מס' 7/20 עו"ס תעסוקה במרכז התמכרויות - בתוקף עד: 5.3.20
3.
מכרז חיצוני 64/19 עו"ס תחום אלכוהול והימורים למרכז להתמכרויות - בתוקף עד: 5.3.20
4.
מכרז חיצוני מס' 69/19 עו"ס קהילתי לתכנית מוטב יחדיו - בתוקף עד: 5.3.20
5.
מכרז חיצוני מס' 68/19 עו"ס פרט ומשפחה - בתוקף עד: 5.3.20
6.
מכרז חיצוני מס' 65/19 עו"ס סדרי דין - בתוקף עד: 5.3.20
7.
מכרז חיצוני 36/19 עו"ס מיצוי זכויות וקהילה – הארכה - בתוקף עד: 5.3.20
8.
מכרז חיצוני 38/19 עו"ס לבית החם - הארכה - בתוקף עד: 5.3.20
9.
מכרז חיצוני 40/19 עוס לאזרחים ותיקים – הארכה - בתוקף עד: 5.3.20
10.
מכרז חיצוני 6/20 מנהל/ת מחלקת נכסים ומקרקעין - בתוקף עד: 5.3.20
11.
מכרז חיצוני 3/20 מפקח/ת בעלי חיים בשירות וטרינרי עירוני- הארכה - בתוקף עד: 5.3.20
12.
מכרז חיצוני 62/19 עו"ס לטיפול בנפגעי סמים - בתוקף עד: 5.3.20
13.
מכרז חיצוני 5/20 מנהל/ת מחלקת היטלי השבחה ובוחן גבייה - בתוקף עד: 5.3.20
14.
מכרז חיצוני 67/19 אחראי שט"י - בתוקף עד: 5.3.20
15.
טופס הגשת מועמדות
חזרה לעמוד הקודם
Facebook