רמלה - קרובה ללב שלך

,

דוחות כספיים 2014

מס.
כותרת
הורדה
1.
דו"ח כספי מבוקר 2014
2.
תקציב 2014 מאושר מול ביצוע
3.
אישור משרד הפנים לתקציב 2014
4.
מידע על סעיפי ההוצאות - תקציב רגיל 2014
5.
מידע על סעיפי ההכנסות - תקציב רגיל 2014
6.
תקציב מאושר לשנת 2014 מול ביצוע בפועל 2013
7.
תמצית דוחות כספיים לשנת 2014
חזרה לעמוד הקודם
Facebook