רמלה - קרובה ללב שלך

,

פרוטוקול מועצת העיר 2015

מס.
כותרת
הורדה
1.
פרוטוקול + תמלול מועצה 20-2015-14 מתאריך 2.12.2015
2.
פרוטוקול + תמלול מועצה 19-2015-14 מתאריך 2.12.2015
3.
פרוטוקול + תמלול מועצה 18-2015-14 מתאריך 2.12.2015
4.
פרוטוקול + תמלול מועצה 17/2015-14 מתאריך 28.10.2015
5.
החלטות מועצה 17/2015-14 מתאריך 28.10.2015
6.
פרוטוקול + תמלול מועצה 16/2015-14 מתאריך 28.10.2015
7.
החלטות מועצה 16/2015-14 מתאריך 28.10.2015
8.
פרוטוקול + תמלול מועצה 14/2015-14 מתאריך 28.10.2015
9.
החלטות מועצה 14/2015-14 מתאריך 28.10.2015
10.
פרוטוקול + תמלול מועצה 13/2015-14 מתאריך 19.8.2015
11.
החלטות מועצה 13/2015-14 מתאריך 19.08.2015
12.
פרוטוקול + תמלול מועצה 12/2015-14 מתאריך 24.6.2015
13.
החלטות מועצה 12/2015-14 מתאריך 24.06.2015
14.
פרוטוקול + תמלול מועצה 10/2015-14 מתאריך 24.6.2015
15.
החלטות מועצה 10/2015-14 מתאריך 24.06.2015
16.
החלטות מועצה (טלפונית) 7-2015-14מיום 4.5.2015
17.
החלטות מועצה ותמלול 6-2015-14 מתאריך 31.03.2015
18.
פרוטוקול + תמלול מועצה 4-2015-14 מתאריך 25.2.2015
19.
החלטות מועצה 4-2015-14 מתאריך 25.02.2015
20.
פרוטוקול + תמלול מועצה 3-2015-14 מתאריך 25.2.2015
21.
החלטות מועצה 3-2015-14 מתאריך 25.02.2015
22.
פרוטוקול + תמלול מועצה 2-2015-14 מתאריך 21.1.2015
23.
החלטות מועצה 2-2015-14 מתאריך 21.01.2015
24.
פרוטוקול + תמלול מועצה 1-2015-14 מתאריך 21.1.2015
25.
פרוטוקול + תמלול מועצה 1-2015-14 מתאריך 21.1.2015
חזרה לעמוד הקודם
Facebook