רמלה - קרובה ללב שלך

,

חקיקה סביבתית

מס.
כותרת
הורדה
1.
חוק למניעת מפגעים, התשכ"א 1961
2.
תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990
3.
תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג 1992
4.
חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א 2011
5.
ספר החוקים
חזרה לעמוד הקודם
Facebook