רמלה - קרובה ללב שלך

,

טפסי רישוי עסקים

מס.
כותרת
הורדה
1.
נוהל להצבת סוכך עונתי - סגירת חורף
2.
מפרטים אחידים
3.
תנאים נדרשים מאטליזים
4.
תנאים לבתי אוכל (2)
5.
תנאים לבתי אוכל (1)
6.
רישוי עסקים
7.
עסקים בשמורת העיר העתיקה
8.
נוהל קבועות סניטריות
9.
נוהל זוטי דברים
10.
נוהל אישור עסקי משחקים
11.
מפרט מערכות סינון ריח
12.
טופס פרשה טכנית לעסקי מזון
13.
ועדת חריגים
14.
הנחיות להצבת סוככים עונתיים לבתי אוכל
15.
המטבח הבטוח
16.
הוראות להכנת תוכנית לעסקי מזון
17.
הוראות להגשת תכנית
18.
בקשה להצבת כסאות על מדרכה
19.
איטליזים
20.
חוברת הנחיות לפתיחת עסק
21.
תנאים לבתי אוכל
חזרה לעמוד הקודם
Facebook