רמלה - קרובה ללב שלך

,

טפסי ארנונה להורדה

מס.
כותרת
הורדה
1.
טופס הודעה בדבר שינוי מחזיק בנכס
2.
טופס בקשה למתן הנחה בארנונה - משפחות שבראשן הורה עצמאי
3.
בקשה לפרגולה
4.
הליך בקשה לאישור עירייה לטאבו
5.
קובץ תקנות הנחות בארנונה - משרד הפנים
6.
תקנון מבצע הנחות בארנונה
7.
טופס הוראת קבע רגיל - הרשאה לחיוב חשבון
8.
טופס בקשה לקבלת הנחה בארנונה מטעמי הכנסה
9.
טופס הצהרה בדבר העדר חריגות בנייה
10.
טופס הוראת קבע בכרטיס אשראי
11.
הנחיות למילוי טופס בקשה להנחה בארנונה לפי מבחן הכנסה
12.
טופס הוראת קבע אגרות חוב - הרשאה לחיוב חשבון
חזרה לעמוד הקודם
Facebook