רמלה - קרובה ללב שלך

,

טפסי חינוך להורדה

מס.
כותרת
הורדה
1.
חוברת מידע ונהלי רישום לבתי הספר העל–יסודיים לשנת הלימודים תשפ"ג
2.
כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים/פרודים/עצמאיים לצרכי רישום/העברה/ביטול במוסד חינוכי
3.
נוהל ביטול רישום
4.
רשימת בתי ספר תשפ"ב 2021
5.
טופס החזר נסיעות לתלמידים לשנת הלימודים תשפ"ב 2220-1220
6.
הקדמת הרישום לילדים בעלי צרכים מיוחדים הזקוקים להנגשה פיסית של המוסד החינוכי
7.
מכתב להורים הנגשה פרטנית
8.
טופס מספר 1 הנגשה - עברית
9.
טופס מספר 1 הנגשה - ערבית
10.
טופס בקשת ערעור העברה
11.
טופס החזר נסיעות - תשפ"א
12.
חוברת להורים הנגשה פרטנית - תשפ"א
13.
זכאות להחזר נסיעות בחינוך הרגיל
14.
החזר נסיעות למוסדות המוכר ואינו רשמי
15.
יישום תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד - דפי מידע להורים
חזרה לעמוד הקודם
Facebook