רמלה - קרובה ללב שלך

,

טפסי חינוך להורדה

מס.
כותרת
הורדה
1.
נוהל ביטול רישום
2.
רשימת בתי ספר תשפ"ב 2021
3.
הקדמת הרישום לילדים בעלי צרכים מיוחדים הזקוקים להנגשה פיסית של המוסד החינוכי
4.
מכתב להורים הנגשה פרטנית
5.
כתב הצהרה והתחייבות הורים גרושים עצמאיים
6.
טופס מספר 1 הנגשה - עברית
7.
טופס מספר 1 הנגשה - ערבית
8.
טופס בקשת ערעור העברה
9.
טופס החזר נסיעות - תשפ"א
10.
חוברת להורים הנגשה פרטנית - תשפ"א
11.
זכאות להחזר נסיעות בחינוך הרגיל
12.
החזר נסיעות למוסדות המוכר ואינו רשמי
13.
יישום תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד - דפי מידע להורים
חזרה לעמוד הקודם
Facebook