רמלה - קרובה ללב שלך

,

פרוטוקול הצעות פטורות 2021

מס.
כותרת
הורדה
1.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 33/2021-15
2.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 32/2021-15
3.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 31/2021-15
4.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 30/2021-15
5.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 29/2021-15
6.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 28/2021-15
7.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 27/2021-15
8.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 26/2021-15
9.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 25/2021-15
10.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 24/2021-15
11.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 23/2021-15
12.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 22/2021-15
13.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 21/2021-15
14.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 20/2021-15
15.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 19/2021-151
16.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 18/2021-15
17.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 17/2021-15
18.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 16/2021-15
19.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 15/2021-15
20.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 14/2021-151
21.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 13/2021-15
22.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 12/2021-15
23.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 11/2021-15
24.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 10/2021-15
25.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 09/2021-15
26.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 08/2021-15
27.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 06/2021-15
28.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 05/2021-15
29.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 04/2021-15
30.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 03/2021-15
31.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 02/2021-15
32.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 01/2021-15
חזרה לעמוד הקודם
Facebook