רמלה - קרובה ללב שלך

,

פרוטוקול מכרזים 2020

מס.
כותרת
הורדה
1.
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 8/2020-15
2.
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 7/2020-15
3.
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 6/2020-15
4.
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 5/2020-15
5.
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 4/2020-15
6.
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 3/2020-15
7.
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 2/2020-15
8.
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 1/2020-15
חזרה לעמוד הקודם
Facebook