רמלה - קרובה ללב שלך

,

ועדת התקשרויות 2020

מס.
כותרת
הורדה
1.
פירוט מציעים שזכו בוועדת התקשרויות לשנת 2020
2.
פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 5/2020-15
3.
פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 4/2020-15
4.
פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 3/2020-15
5.
פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 2/2020-15
6.
פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 1/2020-15
חזרה לעמוד הקודם
Facebook