רמלה - קרובה ללב שלך

,

ועדת התקשרויות 2019

מס.
כותרת
הורדה
1.
פירוט מציעים שזכו בוועדת התקשרויות לשנת 2019
2.
פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 6/2019-15
3.
פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 5/2019-15
4.
פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 4/2019-15
5.
פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 3/2019-15
6.
פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 2/2019-15
7.
פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 1/2019-15
חזרה לעמוד הקודם
Facebook