רמלה - קרובה ללב שלך

,

פרוטוקול הצעות פטורות 2020

מס.
כותרת
הורדה
1.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 75/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
2.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 74/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
3.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 73/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
4.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 72/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
5.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 71/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
6.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 70/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
7.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 69/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
8.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 68/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
9.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 67/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
10.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 66/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
11.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 65/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
12.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 64/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
13.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 63/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
14.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 62/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
15.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 61/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
16.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 60/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
17.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 59/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
18.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 58/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
19.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 57/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
20.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 56/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
21.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 55/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
22.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 54/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
23.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 53/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
24.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 52/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
25.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 51/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
26.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 50/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
27.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 49/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
28.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 48/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
29.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 47/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
30.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 46/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
31.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 45/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
32.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 44/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
33.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 43/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
34.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 42/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
35.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 41/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
36.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 40/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
37.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 39/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
38.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 38/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
39.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 37/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
40.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 36/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
41.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 35/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
42.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 34/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
43.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 33/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
44.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 32/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
45.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 31/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
46.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 30/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
47.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 29/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
48.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 28/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
49.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 27/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
50.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 26/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
51.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 25/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
52.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 24/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
53.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 23/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
54.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 22/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
55.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 21/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
56.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 20/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
57.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 19/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
58.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 18/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
59.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 17/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
60.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 16/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
61.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 15/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
62.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 14/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
63.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 13/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
64.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 12/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
65.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 11/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
66.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 10/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
67.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 09/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
68.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 08/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
69.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 07/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
70.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 06/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
71.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 05/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
72.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 04/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
73.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 03/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
74.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 02/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
75.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 01/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
חזרה לעמוד הקודם
Facebook