רמלה - קרובה ללב שלך

,

פרוטוקול הצעות פטורות 2020

מס.
כותרת
הורדה
1.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 22/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
2.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 21/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
3.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 20/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
4.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 19/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
5.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 18/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
6.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 17/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
7.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 16/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
8.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 15/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
9.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 14/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
10.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 13/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
11.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 12/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
12.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 11/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
13.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 10/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
14.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 09/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
15.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 08/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
16.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 07/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
17.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 06/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
18.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 05/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
19.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 04/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
20.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 03/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
21.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 02/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
22.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 01/2020-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
חזרה לעמוד הקודם
Facebook