רמלה - קרובה ללב שלך

,

פרוטוקול מכרזים משותפים 2020

מס.
כותרת
הורדה
1.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -52/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
2.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -51/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
3.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -50/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
4.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -49/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
5.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -48/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
6.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -47/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
7.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -46/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
8.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -45/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
9.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -44/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
10.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -43/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
11.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -42/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
12.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -41/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
13.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -40/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
14.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -39/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
15.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -38/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
16.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -37/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
17.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -36/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
18.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -35/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
19.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -34/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
20.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -33/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
21.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -32/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
22.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -31/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
23.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -30/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
24.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -29/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
25.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -28/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
26.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -27/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
27.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -26/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
28.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -25/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
29.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -24/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
30.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -23/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
31.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -22/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
32.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -21/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
33.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -20/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
34.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -19/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
35.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -18/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
36.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -17/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
37.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -16/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
38.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -15/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
39.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -14/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
40.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -13/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
41.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -12/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
42.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -11/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
43.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -10/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
44.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -09/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
45.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -08/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
46.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -07/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
47.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -06/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
48.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -05/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
49.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -04/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
50.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -03/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
51.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -02/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
52.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -01/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
חזרה לעמוד הקודם
Facebook