רמלה - קרובה ללב שלך

,

פרוטוקול מכרזים משותפים 2020

מס.
כותרת
הורדה
1.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -14/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
2.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -13/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
3.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -12/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
4.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -11/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
5.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -10/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
6.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -09/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
7.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -08/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
8.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -07/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
9.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -06/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
10.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -05/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
11.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -04/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
12.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -03/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
13.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -02/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
14.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' -01/2020-15 ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים
חזרה לעמוד הקודם
Facebook