רמלה - קרובה ללב שלך

,

פרוטוקול תרומות 2020

מס.
כותרת
הורדה
1.
ועדת תרומות מס' 13/2020-15
2.
ועדת תרומות מס' 12/2020-15
3.
ועדת תרומות מס' 11/2020-15
4.
ועדת תרומות מס' 10/2020-15
5.
ועדת תרומות מס'9/2020-15
6.
ועדת תרומות מס' 8/2020-15
7.
ועדת תרומות מס' 7/2020-15
8.
ועדת תרומות מס' 6/2020-15
9.
ועדת תרומות מס' 5/2020-15
10.
ועדת תרומות מס' 4/2020-15
11.
ועדת תרומות מס' 3/2020-15
12.
ועדת תרומות מס' 2/2020-15
13.
ועדת תרומות מס' 1/2020-15
חזרה לעמוד הקודם
Facebook