רמלה - קרובה ללב שלך

,

פרוטוקול מועצת העיר 2020

מס.
כותרת
הורדה
1.
שיבת המועצה מן המניין מס' 16.2020-15 מיום 28.12.2020
2.
שיבת המועצה מן המניין מס' 15.2020-15 מיום 28.12.2020
3.
שיבת המועצה מן המניין מס' 14.2020-15 מיום 23.11.2020
4.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 13.2020-15 מיום 26.10.2020
5.
ישיבת המועצה לא מן המניין מס' 12.2020-15 מיום 26.10.2020 כיול תקציב
6.
ישיבת המועצה לא מן המניין מס' 11.2020-15 מיום 26.10.2020 דיון בדו"ח מבקר המדינה
7.
ישיבת המועצה לא מן המניין מס' 10.2020-15 מיום 26.10.2020 דיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2019
8.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 09.2020-15 מיום 24.08.2020
9.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 08.2020-15 מיום 27.07.2020
10.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 07.2020-15 מיום 29.06.2020
11.
ישיבת המועצה לא מן המניין מס' 06.2020-15 מיום 29.06.2020
12.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 05.2020-15 מיום 18.05.2020
13.
ישיבת המועצה מן המניין ( טלפונית ) מס' 04.2020-15 מיום 22.03.2020
14.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 03.2020-15 מיום 24.02.2020
15.
ישיבת מועצה - דיון מיוחד מס' 02/2020-15 מיום 24.02.2020
16.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 01.2020-15 מיום 20.01.2020
חזרה לעמוד הקודם
Facebook