רמלה - קרובה ללב שלך

,

פרוטוקול מועצת העיר 2020

מס.
כותרת
הורדה
1.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 03.2020-15 מיום 24.02.2020
2.
ישיבת מועצה - דיון מיוחד מס' 02/2020-15 מיום 24.02.2020
3.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 01.2020-15 מיום 20.01.2020
חזרה לעמוד הקודם
Facebook