רמלה - קרובה ללב שלך

,

פרוטוקול מועצת העיר 2020

מס.
כותרת
הורדה
1.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 07.2020-15 מיום 29.06.2020
2.
ישיבת המועצה לא מן המניין מס' 06.2020-15 מיום 29.06.2020
3.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 05.2020-15 מיום 18.05.2020
4.
ישיבת המועצה מן המניין ( טלפונית ) מס' 04.2020-15 מיום 22.03.2020
5.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 03.2020-15 מיום 24.02.2020
6.
ישיבת מועצה - דיון מיוחד מס' 02/2020-15 מיום 24.02.2020
7.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 01.2020-15 מיום 20.01.2020
חזרה לעמוד הקודם
Facebook