רמלה - קרובה ללב שלך

,

ועדת תמיכות מקצועיות 2020

מס.
כותרת
הורדה
1.
פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס' 5/2020-15
2.
ועדת תמיכות מקצועית מס' 3/2020-15
3.
פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס' 4/2020-15
4.
פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס' 1/2019-15
5.
אמות מידה לתמיכה כספית באגודות הספורט ברמלה לשנת 2020
6.
תבחינים עבור תמיכות לעמותות דת, נוער וכלליות לשנת 2020
חזרה לעמוד הקודם
Facebook