רמלה - קרובה ללב שלך

,

פרוטוקול הצעות פטורות 2019

מס.
כותרת
הורדה
1.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 41/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
2.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 22/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
3.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 23/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
4.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 79/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
5.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 78/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
6.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 77/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
7.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 76/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
8.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 75/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
9.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 74/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
10.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 73/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
11.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 72/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
12.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 71/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
13.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 70/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
14.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 69/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
15.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 67/2019-15 ועדת התקשרויות - פטור ממכרז
16.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 68/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
17.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 66/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
18.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 65/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
19.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 64/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
20.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 63/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
21.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 62/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
22.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 61/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
23.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 60/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
24.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 59/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
25.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 58/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
26.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 57/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
27.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 56/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
28.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 55/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
29.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 54/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
30.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 53/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
31.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 52/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
32.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 51/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
33.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 50/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
34.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 49/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
35.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 48/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
36.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 47/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
37.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 46/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
38.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 45/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
39.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 44/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
40.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 43/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
41.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 42/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
42.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 41/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
43.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 39/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
44.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 38/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
45.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 37/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
46.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 36/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
47.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 35/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
48.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 34/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
49.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 33/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
50.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 32/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
51.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 31/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
52.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 30/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
53.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 29/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
54.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 28/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
55.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 27/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
56.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 26/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
57.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 25/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
58.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 24/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
59.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 21/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
60.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 20/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
61.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 19/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
62.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 18/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
63.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 17/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
64.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 16/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
65.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 15/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
66.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 14/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
67.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 13/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
68.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 12/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
69.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 11/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
70.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 10/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
71.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 9/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
72.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 8/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
73.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 7/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
74.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 6/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
75.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 5/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
76.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 4/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
77.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 3/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
78.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 2/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
79.
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 1/2019-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
חזרה לעמוד הקודם
Facebook