רמלה - קרובה ללב שלך

,

פרוטוקול מועצת העיר 2019

מס.
כותרת
הורדה
1.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 15/2019-15 מיום 23.12.2019
2.
ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 14/2019-15 מיום 23.12.2019
3.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 13/2019-15 מיום 18.11.2019
4.
ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 12/2019-15 מיום 18.11.2019
5.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 11/2019-15 מיום 23.09.2019
6.
ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 10/2019-15 מיום 23.09.2019
7.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 9/2019-15 מיום 26.08.2019
8.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 8/2019-15 מיום 29.7.2019
9.
פרוטוקול ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 7/2019-15 מיום 24.6.2019 (צו ארנונה לשנת 2020)
10.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 6/2019-15 מיום 24.6.2019
11.
ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 5/2019-15 מיום 24.06.2019 (כיול תקציב)
12.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 4/2019-15 מיום 5.3.2019
13.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 3/2019-15 מיום 11.2.2019
14.
ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 2/2019-15 מיום 11.2.2019
15.
ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 1/2019-15 מיום 11.2.2019
חזרה לעמוד הקודם
Facebook