רמלה - קרובה ללב שלך

,

ועדת תמיכות מקצועיות 2019

מס.
כותרת
הורדה
1.
פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס' 4/2019-15 8.9.19
2.
פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס' 3/2019-15 18.6.19
3.
פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס' 2/2019-15 21.2.19
4.
פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס' 15 1/2019 6.2.19
5.
תבחינים לעמותות דת, כלליות ונוער לשנת 2019
6.
תבחינים עמותות ספורט 2019
חזרה לעמוד הקודם
Facebook