רמלה - קרובה ללב שלך

ועדת תמיכות מקצועיות 2018

מס.
כותרת
הורדה
1.
פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית 6/2018-14 19.12.18
2.
פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית 5/2018-14 25.4.18
3.
פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית 4/2018-14 25.4.18
4.
פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית 3/2018-14 8.3.18
5.
פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית 2/2018-14 15.2.18
6.
פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית 1/2018-14 4.2.18
7.
תבחינים לעמותות דת, כלליות ונוער לשנת 2019
8.
נספח-תמיכות לעמותות ספורט 2018
9.
תבחינים עמותות ספורט 2019
10.
תבחינים לתמיכות עמותות דת וכלליות לשנת 2018
11.
אמות מידה אגודות ספורט לשנת 2018
חזרה לעמוד הקודם
Facebook