רמלה - קרובה ללב שלך

,

פרוטוקול מכרזים 2018

מס.
כותרת
הורדה
1.
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 8/2018-15
2.
פרטיכל מכרזים מס' 7/2018-14 05.11.2018
3.
פרטיכל מכרזים מס' 6/2018-14 13.09.2018
4.
פרטיכל מכרזים מס' 5/2018-14 13.08.18
5.
פרטיכל מכרזים מס' 4/2018-14 05.07.2018
6.
פרטיכל מכרזים מס' 3/2018-14 10.05.2018
7.
פרטיכל מכרזים מס' 2/2018-14 19.03.2018
8.
פרטיכל מכרזים מס' 1/2018-14 22.02.2018
חזרה לעמוד הקודם
Facebook