רמלה - קרובה ללב שלך

,

רישום למאגר יועצים

מס.
כותרת
הורדה
1.
תשובות לשאלות –קול קורא להזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים של העירייה לביצוע עבודה מקצועית
2.
בקשה להיכלל במאגר היועצים של עיריית רמלה
3.
נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת ( יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות
חזרה לעמוד הקודם
Facebook