רמלה - קרובה ללב שלך

,

ועדת תמיכות מקצועיות 2017

מס.
כותרת
הורדה
1.
אמות מידה אגודות ספורט לשנת 2018
2.
נספח-תמיכות לעמותות ספורט 2017
3.
תבחינים לתמיכות עמותות דת וכלליות לשנת 2018
4.
אמות מידה אגודות ספורט לשנת 2017
5.
תבחינים עמותות דת כלליות ונוער לשנת 2017
6.
פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית 1-2017/14 24.1.17
7.
פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית 3-2017/14 8.3.17
חזרה לעמוד הקודם
Facebook