רמלה - קרובה ללב שלך

,

ועדת תמיכות מקצועיות 2016

מס.
כותרת
הורדה
1.
תבחינים עמותות דת כלליות ונוער לשנת 2016
2.
אמות מידה אגודות ספורט 2016
3.
תבחינים לתמיכות עמותות ספורט - נספח לוועדת תמיכות מקצועית 1-2016-14 מיום 17.1.16
4.
פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס 2/2016-14 מיום 18/5/16
5.
פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס 1/2016-14 מיום 17/1/16
חזרה לעמוד הקודם
Facebook