רמלה - קרובה ללב שלך

,

הצעות פטורות 2013

מס.
כותרת
הורדה
1.
פרוטוקול ועדת הצעות פטורות 10-2013-13 מתאריך 5.3.13
2.
פרוטוקול ועדת הצעות פטורות 11-2013-13 מתאריך 12.3.13
3.
פרוטוקול ועדת הצעות פטורות 12-2013-13 מתאריך 14.3.13
4.
פרוטוקול ועדת הצעות פטורות 13-2013-13 מתאריך 21.3.13
5.
פרוטוקול ועדת הצעות פטורות 14-2013-13 מתאריך 4.4.13
6.
פרוטוקול ועדת הצעות פטורות 15-2013-13 מתאריך 14.4.13
7.
פרוטוקול ועדת הצעות פטורות 16-2013-13 מתאריך 18.4.13
8.
פרוטוקול ועדת הצעות פטורות 17-2013-13 מתאריך 23.4.13
9.
פרוטוקול ועדת הצעות פטורות 18-2013-13 מתאריך 2.5.13
10.
פרוטוקול ועדת הצעות פטורות 19-2013-13 מתאריך 12.5.13
11.
פרוטוקול ועדת הצעות פטורות 20-2013-13 מתאריך 23.5.13
12.
פרוטוקול ועדת הצעות פטורות 21-2013-13 מתאריך 30.5.13
13.
פרוטוקול ועדת הצעות פטורות 22-2013-13 מתאריך 6.6.13
14.
פרוטוקול ועדת הצעות פטורות 23-2013-13 מתאריך 18.6.13
15.
פרוטוקול ועדת הצעות פטורות 25-2013-13 מתאריך 27.6.13
16.
פרוטוקול ועדת הצעות פטורות 26-2013-13 מתאריך 3.7.13
17.
פרוטוקול ועדת הצעות פטורות 27-2013-13 מתאריך 9.7.13
18.
פרוטוקול ועדת הצעות פטורות 28-2013-13 מתאריך 15.7.13
19.
פרוטוקול ועדת הצעות פטורות 29-2013-13 מתאריך 21.7.13
20.
פרוטוקול ועדת הצעות פטורות 31-2013-13 מתאריך 28.7.13
21.
פרוטוקול ועדת הצעות פטורות 32-2013-13 מתאריך 1.8.13
חזרה לעמוד הקודם
Facebook