רמלה - קרובה ללב שלך

,

פרסומי מחלקת הכנסות - ארנונה

מס.
כותרת
הורדה
1.
הנחות בארנונה לעסקים בתקופת הקורונה
2.
צו ארנונה 2019
3.
צו ארנונה 2019- טיוטא לעבודה לפני אישור חריג
4.
הצעת צו ארנונה 2019 המועבר לאישור מועצת העיר
5.
הצעת צו ארנונה 2018 המועבר לאישור מועצת העיר
6.
היטל ארנונה לשנת -2017 תמצית שינויים
חזרה לעמוד הקודם
Facebook