רמלה - קרובה ללב שלך

,

היחידה לאיכות הסביבה

היחידה לאיכות הסביבה

רמלה שמה לה ליעד לשמור על עיר נקייה ומטופחת ועם איכות חיים לתושבי העיר. היחידה לאיכות הסביבה פועלת לפיקוח על מפעלים ועסקים, הגברת מודעות התושבים לנושאי מחזור, חיסכון באנרגיה ובמשאבים, חינוך סביבתי ועוד...
 
תחומי האחריות:
 
  • תכנון סביבתי: ייצוג המשרד להגנת הסביבה בועדות התכנון ומתן תנאים סביבתיים להיתרי בניה.
  • פיקוח על מפעלים ועסקים: העירייה מפעילה פיקוח שוטף על פעילות המפעלים והעסקים, בהתאם לתנאים ברישיון העסק, בתחומי שפכים, איכות אוויר, פסולת, אחסנה ופינוי חומרים מסוכנים.
  • מניעת רעש וקרינה: העירייה מסייעת בפיקוח על מקומות רעש המטרידים תושבים, לרבות דרישה לביצוע מיגון אקוסטי ומתרסי רעש מכבישים.
  • מניעת חשיפה לקרינה: העירייה מפקחת על הקמה ותפעול של אתרי שידור סלולריים, ומבצעת מדידות קרינה מבתי תושבים, ע"פ בקשתם. כמו כן נערכות מדידות קרינה במוסדות חינוך בעיר.
  • עיר ממחזרת: הגדלת המודעות להעברת פסולת למחזור - גזם עירוני, קרטון, נייר עיתון, בקבוקי פלסטיק, סוללות, מכשירי אלקטרוניקה ועוד.
  • חוסכים באנרגיה: העירייה נוקטת באמצעים לחיסכון באנרגיה במשרדי העירייה, מוסדות חינוך, תאורת רחובות ורמזורים, בעסקים בעיר ועוד..
  • מניעת חשיפה לאסבסט: מיפוי ופיקוח על הטיפול במפגעי אסבסט.
  • חינוך סביבתי: ארגון מגוון פעילויות, תכניות חינוך, סיורים, הצגות, ועוד... בנושאי איכות הסביבה, מתוך הכרה שילדים ובני נוער הם "סוכני שינוי" בחברה.
  • מפנים ותורמים: בעיר פועל מרכז לאיסוף ציוד ביתי, שניתן להעביר לנזקקים.

כתובת וטלפונים:
  •  כתובת : שמשון הגיבור 15 בניין אגף החינוך.
 
 
בעלי תפקידים:
שםתפקידטלפוןדואר אלקטרוניפקס
שרון אטנרמנהלת
08-9771450

sharone@ramla.muni.il08-9771450
סוזי חבסמזכירה 08-9771450 suzih@ramla.muni.il 
אליקים ויסנשטרןרכז חינוך 08-9771543 alyakimv@ramla.muni.il 
ברק יקותיאל רכז תעשיות וקרינה 08-9771542 baraky@ramla.muni.il 
  
Facebook