רמלה - קרובה ללב שלך

,

מחלקת בטיחות

מחלקת בטיחות

המחלקה לבטיחות בעיריית רמלה פועלת במסגרת אגף ההנדסה בכל הקשור לנושאי בטיחות בעבודה, במוסדות העירייה, מוסדות חינוך, בתי ספר וגני ילדים. המחלקה פועלת ליישום סדרי בטיחות בתהליכי העבודה, ביקורות, ביצוע סקרי סיכונים וטיפול בהם.


 
 
תחומי אחריות:
 

  • ייעוץ להנהלת העירייה ראש העירה ועובדיה בכל הנוגע לחוקים, תקנות וסיוע  לאנשי צוות הניהול והתכנון בנוגע לבטיחות, גהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים וקידום המודעות בנושאים אלה.
  • קיום התקני בטיחות נאותים.
  • הנהגת סדרי בטיחות בתהליכי העבודה.
  • קיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה.
  • הכנת תכנית בטיחות בעבודה ובמוסדות חינוך.
  • ביצוע מבדקי בטיחות במוסדות חינוך בתי ספר, גני ילדים מבני ציבור השייכים לעירייה.
  • ביצוע סקרי סיכונים לאתר מפגעים וטיפול בהם.
  • הכנת הוראות בטיחות וגהות ומידע על סיכונים בעירנו.
  • ביצוע ביקורות תקופתיות לבדיקת הסדרים למניעת דליקות.
  • הגברת המודעות לבטיחות בקרב העובדים והתושבים.

 
 
בעלי תפקידים:
שם המנהלטלפוןפקסדואר אלקטרוני
הרצל טובלי  9771574  
 
 
לצפייה בדו"ח נגישות 2014 לחצו  <כאן>
Facebook