רמלה - קרובה ללב שלך

,

מכרזים ודרושים

מכרזים ודרושים

הנחיות ודגשים למועמדים למכרזי משאבי אנוש:
 
1. על המועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד להגיש הצעותיהם/ן בצירוף המסמכים הנדרשים, ידנית, במשרדי מחלקת משאבי אנוש רחוב שמשון הגיבור 15 (משרד מס' 7), רמלה.
ישנה תיבת הגשת מועמדות מחוץ לדלת המשרד.

2. ימי ושעות הפעילות של המחלקה הינה : א', ג' ד  8:30 – 15:30 | ב', ה' 8:30 - 12:30

מכרזים מחלקת משאבי אנוש

קרא עוד - מכרזים מחלקת משאבי אנוש

מכרזים מחלקת משק ונכסים

קרא עוד - מכרזים מחלקת משק ונכסים

רישום למאגר ספקים

רישום למאגר הספקים של עיריית רמלה
קרא עוד - מאגר ספקים

מאגר יועצים

רישום למאגר היועצים של עיריית רמלה
קרא עוד - מאגר יועצים

ספר ספקים

רשימת ספקים אשר נרשמו למאגר עיריית רמלה
קרא עוד - ספר ספקים
Facebook