רמלה - קרובה ללב שלך

,

הרווחה והשירותים החברתיים

הרווחה והשירותים החברתיים


חזון ומטרות
ייעוד -היחידה פועלת לקדם את רווחת הפרט, המשפחה והקהילה ברמלה ולשפר את תפקודם. 

ערכי ליבה המכוונים את התנהגות עובדי המחלקה:
א. אמונה ותקווה ביכולת האדם והקהילה להביא לשינוי ממשי.
ב. כבוד לאדם באשר הוא אדם
ג. אחידות משותפת של העובדים והפונים בבניית דרכי פתרון ברי יישום
ד. יחידה מקצועית הפועלת במסגרת תקנות עבודה סוציאלית (תע"ס) של משרד הרווחה ובהתאם למדיניות עיריית רמלה.
איפה שואפים לראות את המחלקה בעתיד?

יחידה מובילה ושותפה בפיתוח, ביישום ובבקרה של שירותים ופרויקטים חברתיים במתן שרות נגש מקצועי ומכבד, אפקטיבי וחותר לתוצאות לכלל תושבי העיר רמלה.
מקצועיות והתמקצעות של העובדים בסביבת עבודה בטוחה ומכבדת המעודדת יוזמה ויצירתיות.
 
מחלקת הרווחה עוסקת במתן שירותים מקצועיים ומיומנים בתחומי האבחון, הטיפול, התמיכה, האיתור, המניעה, ההגנה והשיקום. השירות ניתן במגוון דרכי התערבות ובשיטות העבודה השונות של העבודה הסוציאלית – פרטנית, קבוצתית וקהילתית. השירותים ניתנים לפרט, למשפחה ולקהילה תוך השגת מטרות ויעדים שהוצבו ,על פי מדיניות משרד הרווחה ובתאום עם הנהלת העירייה ומדיניותה.
פעילויות המחלקה מושתתות על איסוף מידע, קביעת סדרי עדיפויות, תכנון וקביעת סדרי עבודה המושתתים על עקרונות מקצועיים ועל ניהול תקין כאחד. 
השירותים במחלקה פועלים להשגת שינויים משמעותיים בחיי הפרט, המשפחה, הקבוצה והקהילה, ומסייעים לאלה מביניהם המתקשים לתפקד באופן סדיר להתמודד עם המצוקות והמשברים בחייהם ולהשתלב בחברה.
הסיוע הניתן הינו טיפולי, תמיכתי ותיווכי, וכולל אף מתן שירותים שבעיקרם ניתנים כשירותים בעין. 
השירותים הניתנים מקיפים את כל שכבות האוכלוסייה לפי חתכי גיל, מאפיינים מרכזיים וצרכים : 
אזרחים וותיקים, פרט ומשפחה, ילד ונוער, נערות וצעירות, נפגעי סמים, נפגעי אלכוהול, אסירים, ייעוץ וטיפול זוגי ומשפחתי, אלימות במשפחה, נכויות פיזיות והתפתחותיות, הפעלת חוקי הגנה ופיקוח חברתי, עבודה קהילתית והתנדבות.

במחלקה מועסקים עובדים סוציאליים בעלי התמחות בתחומים השונים, עובדים סמך מקצועיים ועובדי מינהלה וזכאות.

המחלקה מפתחת פרויקטים, שירותים ומסגרות טיפוליות בקהילה לרווחת הקהילה – בכלל ולאוכלוסיות ייעודיות וייחודיות – בפרט ומסתייע בארגונים ועמותות בהפעלתם.

שעות הפעילות במחלקה ימים א' 8:00-19:00 ימים ב'-ה' 8:00-15:00

רח' הרצל 59, (בניין בית רוחם)

כל פנייה למחלקה לקבלת שירות כגון: שאלות בירורים והזמנת תור

נעשית בטלפונים 08-9771611-0


 
 
 
פרטים
שם  תפקיד טלפון דואר אלקטרוני  פקס
עו"ס אייל קהלני    מנהל המחלקה
08-9771641
eyalk@ramla.muni.il

עו"ס שרון חדד  סגנית המנהלת 
08-9771827
sharonh@ramla.muni.il

טוני ליס מזכירה
08-9771641
tonyl@ramla.muni.il

מרכז הורות וטף לגיל הרך

קרא עוד - מרכז הורות וטף לגיל הרך

בית משפט קהילתי ברמלה

קרא עוד - בית משפט קהילתי ברמלה

יחידת התנדבות עירונית

קרא עוד - יחידת התנדבות עירונית

המדור לטיפול באזרחים ותיקים

קרא עוד - המדור לטיפול בזקן

מרכז לטיפול ומניעת התמכרויות לבני נוער ומבוגרים ושיקום האסיר

קרא עוד - מרכז לטיפול ומניעת התמכרויות לבני נוער ומבוגרים ושיקום האסיר

יחידה לטפול בנערות וצעירים נוצ"ץ

קרא עוד - יחידה לטפול בנערות וצעירות

פקידי סעד לחוק הנוער

קרא עוד - פקידי סעד לחוק הנוער

מרכז קשר הורים ילדים

קרא עוד - מרכז קשר הורים ילדים

נכויות התפתחותיות מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה)

קרא עוד - נכויות התפתחותיות מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה)

המיזם הלאומי לביטחון תזונתי

קרא עוד - המיזם הלאומי לביטחון תזונתי

מרכז גישור ויישוב סכסוכים בקהילה-רמלה

קרא עוד - מרכז גישור ויישוב סכסוכים בקהילה-רמלה

שירות ייעוץ לאזרח (שי"ל)

קרא עוד - שירות ייעוץ לאזרח (שי"ל)
Facebook