רמלה - קרובה ללב שלך

,

שירותים לתושב

שירותים לתושב

בקשה לקביעת זכאות לתווי מזון

קרא עוד - בקשה לקביעת זכאות לתווי מזון

התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה

קרא עוד - התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה

רישום לקבלת שובר ארנונה במייל

קרא עוד - רישום מנוי קבלת שובר בדוא"ל

טפסים/קבצים להורדה

קרא עוד - טפסים/קבצים להורדה

טבלת איסורי חניה ברחובות העיר לטובת שדרוג רמת הניקיון

קרא עוד - טבלת איסורי חניה ברחובות העיר לטובת שדרוג רמת הניקיון

פרסומי מחלקת הכנסות - ארנונה

קרא עוד - פרסומי מחלקת הכנסות - ארנונה

אמנת שירות - עיריית רמלה

קרא עוד - אמנת שירות - עיריית רמלה

הרפורמה בתחבורה הציבורית

קרא עוד - הרפורמה בתחבורה הציבורית

ישיבות מועצה מוקלטות

קרא עוד - ישיבות מועצה מוקלטות

תכניות עבודה שנתיות

קרא עוד - תכניות עבודה שנתיות

תכנית אירועים שנתית

קרא עוד - תכנית אירועים שנתית

תכנית גינון עירונית

קרא עוד - תכניות גינון

פרויקטים ותשתיות

קרא עוד - שיפוץ תשתיות 2015

מתקני משחקים ומתקני פעילות גופנית ברמלה

קרא עוד - מתקני כושר בגנים ציבוריים

ימי פינוי אשפה וגזם לפי רחובות ושכונות

קרא עוד - ימי פינוי אשפה וגזם לפי רחובות ושכונות

הממונה על חופש המידע

קרא עוד - הממונה על חופש המידע

ועדות העירייה ה - 14

קרא עוד - ועדות העירייה ה - 14

מדריך הזכויות וההטבות לאזרח הוותיק

קרא עוד - מדריך הזכויות וההטבות לאזרח הוותיק

ארנונה - חוברת מידע לתושב

קרא עוד - ארנונה - חוברת מידע לתושב

שקיפות ישובית - נתוני מגדר

קרא עוד - שקיפות ישובית - נתוני מגדר

אמנת שירות תאגיד ת.מ.ר

קרא עוד - אמנת שירות תאגיד ת.מ.ר

הסכמים קואליציונים עיריית רמלה

קרא עוד - הסכמים קואליציונים עיריית רמלה

מדריך הזכויות וההטבות לאזרח הוותיק

קרא עוד - מדריך הזכויות וההטבות לאזרח הוותיק

קוד אתי - עיריית רמלה

קרא עוד - קוד אתי - עיריית רמלה

הזמנה לישיבת מועצת העיר

קרא עוד - הזמנה לישיבת מועצת העיר
Facebook