רמלה - קרובה ללב שלך

,

דוחות

דוחות

תקציב, תב"רים ודוחות כספיים

קרא עוד - תקציב ודוחות כספיים

החברה למימון - דוחות כספיים

קרא עוד - החברה למימון - דוחות כספיים

דוחות הממונה על חופש המידע

קרא עוד - דוחות הממונה על חופש המידע

ארנונה - חוברת מידע לתושב

קרא עוד - ארנונה - חוברת מידע לתושב

דין וחשבון הממונה על תלונות הציבור

קרא עוד - דין וחשבון הממונה על תלונות הציבור

דוחות מבקר העירייה

קרא עוד - דוחות מבקר העירייה

מתחמי כלבים בגינות העיר רמלה


קרא עוד - מתחמי כלבים בגינות העיר רמלה

דוחות איכות המים ברמלה

קרא עוד - דו"ח איכות המים לתושב

דו"ח ניטור איכות האוויר רמלה

קרא עוד - דו"ח ניטור איכות האוויר רמלה

תקן לתחזוקה מתקני משחקים בגנים ציבוריים

קרא עוד - תקן לתחזוקה מתקני משחקים בגנים ציבוריים

שטחים מגוננים בעיר

קרא עוד - שטחים מגוננים בעיר
Facebook