רמלה - קרובה ללב שלך

,

משרדי העירייה

משרדי העירייה

מחלקת עלייה וקליטה ותכנון אסטרטגי

קרא עוד - מחלקת קליטה

השירות הוטרינרי ובריאות הציבור

קרא עוד - המחלקה לווטרינריה ולבריאות הציבור

היחידה לאיכות הסביבה

קרא עוד - היחידה לאיכות הסביבה

מחלקת שיפור פני העיר (שפ"ע)

קרא עוד - תברואה

מחלקת מחשוב, תקשורת ומידע

קרא עוד - מחלקת מחשוב, תקשורת ומידע

הממונה על חופש המידע

קרא עוד - הממונה על חופש המידע

שיקום והתחדשות העיר רמלה

קרא עוד - שיקום והתחדשות העיר רמלה
Facebook