רמלה - קרובה ללב שלך

,

הנחיות למצבי חירום

הנחיות למצבי חירום

עקרונות והמלצות להורים במצב החירום

קרא עוד - עקרונות והמלצות להורים במצב החירום

התנהגות נכונה בעת הישמע אזעקה (ירי רקטות)

קרא עוד - התנהגות נכונה שעת הישמע אזעקה

מדריכי התגוננות בשפות שונות

קרא עוד - מדריכי התגוננות בשפות שונות

התנהגות נכונה בעת רעידת אדמה


קרא עוד - התנהגות נכונה בעת רעידת אדמה

הנחיות לבעלי צרכים מיוחדים

קרא עוד - הנחיות לבעלי צרכים מיוחדים

רשימת תחנות חלוקת מים בחירום

קרא עוד - רשימת תחנות חלוקת מים בחירום

הסבר על משק מים בשעת חירום

קרא עוד - הסבר על משק מים בשעת חירום

סרטוני הכנה למקרי חירום

קרא עוד - סרטוני הכנהל

מחלקת ביטחון ושירותי חירום

קרא עוד - מחלקת ביטחון ושירותי חירום

עקרונות מערך האבטחה במוסדות החינוך

קרא עוד - עקרונות מערך האבטחה במוסדות החינוך
Facebook