רמלה - קרובה ללב שלך

,

שיטור עירוני

שיטור עירוני

יחידת השיטור העירוני ברמלה הוקמה במסגרת התוכנית של המשרד לביטחון פנים, משטרת ישראל ועיריית רמלה לתגבור מערך הפיקוח והשיטור בעיר. מטרתה העיקרית של היחידה היא הגברת תחושת הביטחון של התושב ושיפור איכות חייו. אנשי היחידה מהווים כלי משמעותי שיעסוק באכיפה והרתעה למיגור עבירות בתחומי איכות החיים. היחידה פועלת בשיתוף תחנת משטרת רמלה ועיריית רמלה.  היחידה מונה 15 פקחים מסייעים ו- 15 שוטרים הנותנים מענה הולם לכל אירועי איכות החיים בעיר.

שיטת הביצוע

·         מערך השיטור העירוני כולל כוח של שוטרים וכוח של פקחים שיפעלו כאורגן אחד ע"פ תכנית עבודה אחודה. 

·         השוטרים והפקחים עברו הכשרה מתאימה, כל אחד בתחומו, במגמה להגביר את הידע המקצועי שלהם.

·         מערך השיטור העירוני פועל בתחומי הרשות המקומית בלבד.

·         מערך השיטור העירוני כולל כוח של שוטרים וכוח של פקחים שיפעלו כאורגן אחד ע"פ תכנית עבודה אחודה.

·         תמהיל הפעילות כולל פעילות יזומה ופעילות תגובתית בהתאם למאפייני הרשות, עונות השנה, חגים ועוד.

תפקידי השיטור העירוני                                                                                                    

·         מאבק בתופעות בריונות, אלימות וונדליזם.

·         טיפול מהיר באירועי איכות חיים.

·         טיפול בעבירות רישוי ובניה וביצוע צווי בימ"ש עירוניים.

·         מאבק בשכרות ועבירות הקשורות לאלכוהול.

·         אכיפה בתחום בריונות בתנועה.

·         אבטחת אירועים עירוניים.

·         תגובה מהירה לאירועים שבתחום הטיפול של מערך השיטור העירוני.

דגשים למשימות

ü       מערך השיטור העירוני פועל ע"פ מדיניות אכיפה שהוגדרה ע"י מועצת האכיפה העירונית.

ü      משימות מערך השיטור העירוני נקבעות בוועדת המשנה לאכיפה, בפיקוח ובאחריות מפקד תחנת המשטרה (בהתאם לסל העבירות).

ü      המערך יפעל אך ורק בשטח המוניציפאלי של רמלה.

ü      בתגובה לאירועים שיש בהם סכנה לשלום הציבור, למת"ח סמכות להפעיל את המערך בהתאם לצורכי המשטרה.

ü      בחרום שוטרי מערך השיטור העירוני יופעלו במשימות התחנה בהתאם לצורך, הפקחים יפעלו במסגרת העירונית.
 
תרומת היחידה לביטחון תושבי העיר
 
         ü      פוטנציאל לרפורמה משמעותית באכיפה ברמה העירונית.
 
         ü      הגברת תחושת הביטחון בקרב הציבור.
 
         ü      ראש הרשות מוביל וקובע את המדיניות, סדר העדיפויות העירוני בתיאום עם המשטרה.
 
         ü      מתן כלים ואמצעים משמעותיים למימוש האחריות של ר' הרשות.
 
         ü      איכות החיים של האזרח במוקד העשייה.
 
         ü      סמכויות אכיפה מורחבות לפקחים במערך השיטור העירוני. 
 
 
 

התחום

האירוע/עבירה

איכות חיים

הפרעת מנוחה, הקמת רעש, הפרעה ע"י עבודות, אזעקות מטרידות, פגיעה בתשתיות, עישון במקום ציבורי, רכב נטוש/שרוף, הפעלת חזיזים נפצים וזיקוקי דינור, גניבה, כייסות, עבירות פע"ר, הודעות ופרסומות, השלכת פסולת, אדם מטריד, הטרדה, הטרדה מינית, חשד למציץ, שכרות,

בריונות ואלימות

השחתת פני מקרקעין, גרימת נזק, כתיבת סיסמאות, התעללות בבעלי חיים, פגיעה בגוף ונפש, החזקת/תפיסת פגיון, הפרת סדר, קטטה, תקיפה, תקיפת קטין, תקיפה חבלנית, קטטת חמולות, קטטה המונית, קטטה במעורבות קטינים

בריונות בתנועה

רכב מפריע לתנועה, תפיסת חנית נכה/דיפלומט, רכב חוסם כניסה/יציאה, חניה כפולה, רכב משתולל, ניסיון דריסה, רכב מפריע לתח"צ, חניה על מדרכה, נסיעה על מדרכה

רישוי ועסקים

רישוי עסקים, עבירות בניה, נעל"ר, מכירת משקאות לקטין, עבירות מנהליות, רישוי עסקים, רוכלות, קבצנים, פתיחת עסק (שואה/ זיכרון), מכירת משקאות לקטין, הפרעה ע"י רוכלים/ קבצנים,

סיוע לבעלי סמכות

סיוע לבעל תפקיד, בעלי סמכות חוקית, סיוע לפקח, סירוב להישמע להוראות סדרנים

ביצוע צווים

הפרת צו, הפרעה לביצוע צו, כליאת שווא, הפרת צו של בימ"ש מנהלי, ביצוע צו, עזרה לביצוע צו, צו הריסה,

 
 

דרכי קשר:

מפקד היחידה בתחנת רמלה -פקד רועי שטרנפלד  

טלפון: 050-5065242

מוקד 100 של המשטרה

איש קשר עירוני: פלי בן שבת, מנהל מחלקת פיקוח ושיטור עירוני

טלפון: 08-9771430.

מוקד 108 של עיריית רמלה

מייל:palib@ramla.muni.il

  

מערכי אכיפה עירוניים - המשרד לביטחון פנים

קרא עוד - מערכי אכיפה עירוניים - המשרד לביטחון פנים
Facebook