רמלה - קרובה ללב שלך

,

מנכ"ל העירייה

מנכ"ל העירייה

מנכ"ל העירייה אחראי על מימוש מדיניות העירייה וכל פעולותיה.

מנכ"ל העירייה משמש כמנהל הישיר של כל מנהלי האגפים והמחלקות ברשות המקומית והוא האחראי על התנהלותה הכספית של העירייה ועל ביצוע מדיניות הנהלת העירייה על כל שלוחותיה לרבות יישום תכנית העבודה השנתית.
 
 
בעלי תפקידים:
תפקידשם ומשפחהטלפוןפקסדואר אלקטרוני
שם המנהלרונן עזריה08-977179708-9771796ronenazaria@ramla.muni.il
מנהלת בקרה ומעקבשרון אביטבול08-977179908-9771796Sharon_a@ramla.muni.il
 
 
קשרי קהילה פנים וחוץ:
שם הממונהטלפוןפקסדואר אלקטרוני
08-9771846
08-9771458

תכניות עבודה שנתיות

קרא עוד - תכניות עבודה שנתיות
Facebook