רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2016 - איכות הסביבה

העירייה תפעל למימוש תוכניתה להוספת משטחי דשא סינטטי בגני הילדים בעיר

ילדי העיר זוכים לגנים איכותיים ובטיחותיים הן בצד הפדגוגי והן בהיבט התשתיתי. כפי שפורסם בכוונת העירייה לממש תוכנית רב שנתית להוספת משטחי דשא סינטטי בגני הילדים. בניגוד לפרסומים בלתי מבוססים, תמשיך העירייה בפעולותיה למען מימוש תוכניתה כפי שהתקבלה במועצת העירייה ב-9 באוגוסט 2016 (סעיף 2584).  סה"כ התקציב לנושא הנחת דשא סינטטי בחצרות גנ"י עומד על 700,000 שקלים. (רצ"ב סימוכין). העירייה העבירה בקשתה למשרד הפנים לאישור התקציב הנדרש. עם קבלת האישור תבצע העירייה תוכניתה להוספת משטחי דשא סינטטי בגני הילדים.
 
 
 
 
חזרה
Facebook