רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2016 - איכות הסביבה

עיריית רמלה דואגת לאיכות הסביבה ומייצרת חשמל נקי מאנרגית השמש

גגות ירוקים, ייצור חשמל ירוק ממערכות סולאריות המותקנות על גגות מוסדות העירייה
עיריית רמלה מצטרפת לשורה ארוכה של רשויות מקומיות בישראל אשר מאמצות שימוש באנרגיות מתחדשות וייצור חשמל ירוק לשימוש במבני הציבור שלה.

בימים אלו מותקנות מערכות פוטו-וולטאיות (סולאריות) על גגות מוסדות העירייה, גני ילדים ובתי ספר.    מערכות אלה מייצרות חשמל זול ונקי ומפחיתות את צריכת הדלקים המזהמים, הנצרכים בתחנות הכח.

את החשמל שייוצר על ידי המערכות יצרכו המבנים שעליהם מותקנת המערכת ובכך יתרמו להפחתת פליטות מזהמי אוויר ויהיו ירוקים יותר וידידותיים לסביבה. כל המערכות מותקנות בהתאם לתקינה הישראלית.

רשימת מבני הציבור והחינוך אשר נבחרו לפרויקט, קיבלו את כלל האישורים הנדרשים, לרבות אישור הנהלת העיר, אישור יועצי בטיחות ואישור חברת החשמל.  המערכות אשר יותקנו הן בטוחות לשימוש ועומדות בכלל התקנים הבינלאומיים.

מנכ"ל חברת אנרגיה ירוקה, פונדיק גיל, ציין, כי עפ"י חוות דעת של המשרד לאיכות הסביבה, הממונה על הקרינה, "אין חשש מסכנת קרינה הנפלטת ממתקן פוטו-וולטאי וכי אינו מהווה סכנה לבריאות הציבור השוכנים בקרבת המתקן".

יצוין כי בסיום כל התקנת מערכת, תתבצע בדיקת קרינה על-ידי יועץ קרינה אובייקטיבי מוסמך, אשר יוודא כי רמות הקרינה בכל מבנה חינוך אינן חורגות מהתקן.  המידע הועבר לידיעת הגננות ולידיעת ההורים מראש באמצעות פרסום על לוח המודעות בגני הילדים בהם מותקנת המערכת הפוטו וולטאית. 

 
  
 
 

חזרה
Facebook