רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2016 - איכות הסביבה

מדידות הקרינה שבוצעו בגני הילדים ברמלה (2016) נמצאו תקינות וללא חריגות

מתוצאות מדידות קרינה שביצעה העירייה בכל גני הילדים בעיר עולה, כי אין חריגות מערכי הקרינה המומלצות על ידי המשרד להגנת הסביבה, הן לעניין קרינה חשמלית והן לעניין קרינת רדיו מאתרי שידור סלולאריים.
עיריית רמלה, היחידה לאיכות הסביבה פועלת לצמצום החשיפה של תלמידים וילדי גני הילדים בעיר לקרינה בלתי מיננת מרשת החשמל (ELF) ומאתרי שידור סלולאריים (RF). בחודשיים האחרונים נערכו מדידות קרינה מרשת חשמל ומאתרי שידור סלולאריים בכלל גני הילדים בעיר. המדידות בוצעו באזור הסמוך לארונות החשמל ובמרכזי הגנים.  ביצוע המדידה של עשרות גני הילדים, נמדדו על ידי רכז תעשיות וקרינה (מודד קרינה מוסמך) במחלקה לאיכות הסביבה בעירייה ברק יקותאל. 
כאמור מתוצאות המדידות עולה, כי אין חריגות מערכי הקרינה המומלצות על ידי המשרד להגנת הסביבה, הן לעניין קרינה חשמלית והן לעניין קרינת רדיו מאתרי שידור סלולאריים.
 
 
חזרה
Facebook