רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2016 - חינוך

הצלחה לתוכנית חיסכון באנרגיה בבתי הספר ברמלה

חסכת הרווחת - עשרה בתי ספר ברמלה חוסכים אנרגיה במסגרת פרויקט עירוני בתמיכת משרד התשתיות האנרגיה והמים. ראש עיריית רמלה יואל לביא: מטרת הפרויקט היא שיפור יעילות אנרגטית, חיסכון בחשמל, הרחבת השימוש באנרגיה מתחדשת תוך שיפור איכות חיי תושבי ותלמידי העיר. 

עיריית רמלה חרתה על דגלה את נושא החיסכון באנרגיה ובמשאבים, ומבצעת מהלכים לחיסכון במוסדות העירייה, בתאורת רחוב וברמזורים, ואף שותפה במיזם 
CESMED של האיחוד האירופאי להתייעלות באנרגיה  http://imappy.co.il/shortlink/nsQkC

בחודשים האחרונים מתבצעת בעיר פעילות להתייעלות אנרגטית בעשרה בתי ספר, בסיוע כספי של משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, להתייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה לצרכני אנרגיה ברשויות מקומיות.  ראש עיריית רמלה יואל לביא ציין, כי הוא רואה חשיבות רבה בקידום הפרויקט שמטרתו העיקרית היא שיפור יעילות אנרגטית, חיסכון בחשמל, הרחבת השימוש באנרגיה מתחדשת תוך שיפור איכות חיי תושבי ותלמידי העיר.              
מנהלת המחלקה לאיכות הסביבה שרון אטנר, רכז התוכנית ברק יקותיאל ומנהל מדור חשמל אלון שמש ציינו, כי לאחר חמישה חודשי פעילות של התוכנית נרשמה הצלחה שבאה לידי ביטוי בירידה בצריכת החשמל ברוב בתי הספר וזאת הודות לשיתוף הפעולה של מנהלי ומנהלות בתי הספר, אבות הבית, צוות המורים והתלמידים, לאמצעים הטכנולוגים שהותקנו ולמעקב הרציף אחר צריכות החשמל.
מטרת הפעילות היא להגיע לחיסכון משמעותי בצריכת החשמל בבתי הספר השותפים לתהליך.  הפעילות בבתי הספר מבוצעת בשני מישורים:המישור הטכנולוגי: בכל בית ספר הותקנו בכיתות ובמשרדים גששי תנועה, אשר מכבים את גופי התאורה והמיזוג כאשר אין תנועה בחדר, כמו כן הותקנו מערכות מניית צריכת חשמל רציפה, המאפשרות צפייה בצריכת האנרגיה של בית הספר בכל זמן נתון בטלפון החכם ובמחשב של מנהל המוסד ושל אב הבית. במישור ההסברתי:  את בתי הספר מלווה יועץ אנרגיה, המגיע לבית הספר מספר שעות בכל חודש, מעביר הדרכות לצוות העובדים ולתלמידים, בודק את נתוני צריכת החשמל במערכת המנייה הרציפה ומתריע על צריכות חריגות בשעות הלילה, בשבתות ובחופשות ונותן ייעוץ להתנהלות נכונה וחיסכון בחשמל.                                                            
בימים אלו הגיע שלב תהליך ההתייעלות לשילוב צוותי תלמידים המובילים ערכי סביבה, בכדי שיהוו מפיצי ידע בתחום החיסכון בחשמל ויזמו פעילויות תומכות התייעלות. קבוצות תלמידים אלו אף ילוו את התהליך בעזרת כלי מדידה ייחודיים לאורך חופשת הקיץ ותחילת שנת הלימודים הבאה. 

 

תושבי העיר מוזמנים לקחת חלק בתהליך ההתייעלות האנרגטית בכך שיאמצו את ההמלצות "חכמת החשמל בבית" שפרסמה העירייה באתר העירוני. http://ramla2014.mpage.co.il/Branches/Branches.aspx?nodeId=923
 
 
חזרה
Facebook