רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2016 - כללי

מועצת עיריית רמלה אישרה את דוח מבקר העירייה ל- 2015

ראש עיריית רמלה יואל לביא בירך על הביקורת, הודה למבקר העירייה והדגיש: בקרה נועדה להשפיע על תהליכים במהלך ביצועם וביקורת מיועדת לניתוח התהליכים שהביצוע שלהם הושלם.  מבקר העירייה יהושוע קלפוס: דוח הביקורת מהווה כלי עזר לניהול תקין במערכת העירונית, לרבות קידום תהליך נשיאה באחריות ציבורית ובעיצוב נורמות ארגוניות אישיות

מועצת עיריית רמלה אישרה את דוח מבקר העירייה לשנת 2015. בהתאם לחוק הגיש מבקר העירייה מר יהושוע קלפוס,  לראש העירייה יואל לביא, את הדו"ח על ממצאי הביקורת שערך. נושאי הביקורת שנבדקו נבחרו בהתאם לשיקול דעת המבקר, בקשת ראש העירייה והמלצות הוועדה לענייני ביקורת. דוח הביקורת המסכם בכל אחד מהנושאים שנבדקו, נערך לאחר קבלה ובדיקת התייחסות של היחידה המבוקרת  
ראש עיריית רמלה יואל לביא ציין, כי מינהל ציבורי תקין מחייב קיום קבוע של מערכת בקרה וביקורת ואמר: "בקרה נועדה להשפיע על תהליכים במהלך ביצועם וביקורת מיועדת לניתוח התהליכים שהביצוע שלהם הושלם".  לביא הודה למבקר העירייה מר יהושוע קלפוס על שעשה עבודתו בנאמנות וברמת אמינות גבוהה, תוך גילוי רגישות רבה לאתיקה של עובדי ציבור וקיום מחויבות של מוסד ציבורי כלפי האזרח, לחברי ועדת הביקורת ולעובדי העירייה שדאגו לתיקון הליקויים ולשיפור השירות לתושב. בדוח כלולות המלצות שיביאו לקידום המינהל הציבורי בעירייה ולצמצום היקף הליקויים והחריגות באותם התחומים שנבדקו. דוח מבקר העירייה 2015 עוסק בשורה של נושאים בהם: אבטחת מוסדות חינוך, מערך הביטוחים בעירייה, המועצה הדתית, ביצוע עבודות אחזקה בעיר- מחלף קלאוזנר, מחלקת הרווחה, ביקורת שכר, תקן חנייה, שימושים חורגים בנכסים, תיקון ליקויים ועוד.
מבקר העירייה מר יהושוע קלפוס, הודה לראש העירייה וחברי המועצה על האמון וציין, כי הדוח בוצע בהתאם לתכנית העבודה השנתית במסגרתה נערכה הביקורת. קלפוס: "אני רואה חשיבות רבה בדוח הביקורת המהווה נדבך חשוב במערכת שלטון החוק וכלי עזר לניהול תקין במערכת העירונית, לרבות קידום תהליך נשיאה באחריות ציבורית ובעיצוב נורמות ארגוניות אישיות".
המבקר הוסיף, כי ראויה לציון התייחסותו של ראש העירייה מר יואל לביא לעבודת הביקורת ולשיתוף הפעולה המלא לו זוכה המבקר ממנכ"לית הרשות גב' איילת כהן, הגזברית הגב' רוזה עללאל, יו"ר הוועדה לענייני ביקורת חבר המועצה מיכאל וידל, חברי הוועדה לענייני ביקורת, חברי המועצה אברהם אילוז ויאיר דידי, מנהלי היחידות וכלל המבוקרים ואורגני העירייה על שיתוף הפעולה ומימוש המלצות הדוח. יו"ר הוועדה לענייני ביקורת, הודה למבקר ואורגני העירייה על שיתוף הפעולה וקרא ליחידות המבוקרות לתיקון הליקויים שעלו במסגרת הדוח. לצפייה בדו"ח המלא <לחצו כאן> 
 
 
חזרה
Facebook