רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2016 - כללי

אושר תקציב עיריית רמלה ל-2017

יורחב סל השירותים לתושב, יגדלו ההשקעות בחינוך, תקודם תכנית "ההתחדשות העירונית", ימומשו הסכמי הגג, תמשך בנייתן של ההפרדות המפלסיות, פיתוח השטחים הירוקים, שדרוג הניקיון והביטחון האישי. ראש עיריית רמלה מר יואל לביא: רמלה מצויה בצמיחה ופיתוח מתמיד המציב אותה בשורת הרשויות המתקדמות והמבוקשות במדינה. תקציב 2017 ימשיך את מגמת ההתייעלות תוך כדי העמקתה ושמירה על רמה ושיפור איכות השירות לתושב

 מועצת עיריית רמלה אישרה את תקציב העירייה לשנת 2017 העומד על  כ-  481,105 מיליון שקלים. כמו כן אישרה מועצת העירייה תכנית מסגרת של תקציבי פיתוח לשנת 2017 . למעלה מ-147 מיליון שקלים הוקצו לחינוך ולמעלה מ-73 מיליון שקלים לרווחה. תקציב 2017 גובש במהלך החודשים האחרונים על ידי הנהלת העירייה בראשותו של ראש העירייה מר יואל לביא, מ"מ ראש העירייה עו"ד מוטי יצחקי, מנכ"לית העירייה הגב' איילת כהן, גזברית העירייה הגב' רוזה עללאל, ומנהלי המחלקות העירוניות השונות, זאת בהתייחס לתוכנית החומש שקבע ראש העירייה. 
ראש עיריית רמלה יואל לביא ציין, כי תקציב 2017  הוא תוצר של אסטרטגיה עירונית ותכנון ארוך טווח המהווה מענה הולם להמשך פיתוח העיר והמשך מתן סל שירותים איכותי ומגוון לתושבי העיר.  תקציב 2017 גדול בכ-6 מיליון שקלים מכיול תקציב 2016. תקציב זה שם דגש על חינוך, רווחה, תברואה ושיפור פני העיר.                                                     

ראש עיריית רמלה יואל לביא: "רמלה מצויה בצמיחה ופיתוח מתמיד המציב אותה בשורת הרשויות המתקדמות והמבוקשות במדינה. תקציב 2017  ימשיך את מגמת ההתייעלות תוך כדי העמקתה ושמירה על רמה ושיפור איכות השירות לתושב".                                  

לביא הוסיף, כי העירייה הציבה בראש העדיפויות את מימוש התוכנית ל"התחדשות עירונית" - בינוי פינוי, לחידוש פניהן של השכונות הוותיקות בעיר ומימוש הסכמי הגג מול רשות מקרקעי ישראל, במסגרתם ייבנו בשלוש השנים הבאות למעלה מ- 7,500 יחידות דיור. "נמשיך לשמר ולהרחיב את סל השירותים לתושב, הרחבת מוסדות חינוך, גידול ההשקעות בחינוך, פיתוח ושדרוג התשתיות והדיור, והמשך פיתוח הפארקים והגנים הירוקים".                                                                                                                                                                                      כמו כן תמשיך העירייה פעולותיה להגברת הביטחון האישי, חיזוק השיטור העירוני ועוד. בנוסף יושם דגש בשיפור הישגי הפרט, מענה לצורכי החינוך המיוחד, חיזוק החינוך הטכנולוגי לרבות בנושאי רובוטיקה, שדרוג יכולת ההוראה, בנייה ופיתוח תשתיות בתי הספר, גידול והרחבת הפעילות בנושא הגינון ברחבי העיר, הניקיון והשקעות וקידום כל נושא התיירות. בהתאם ליעדי הנהלת העירייה וכי שנת 2017 מציבה אתגר בכל האמור להכנת התקציב, מאחר שבעת הכנתו טרם אושר תקציב המדינה לשנת  2017 -2018. תקציב המדינה שיכלול על פי הצפי קיצוצים רבים לרבות גזרות כלכליות, עשוי להשפיע על צמצום הכנסות ממשרדי הממשלה השונים וכן ממיסים עירוניים. לביא הודה לגזברית העירייה גב' רוזה עללאל  ולכל צוות הגזברות ומנהלי המחלקות על תרומתם להכנת התקציב העירוני.
 
 
חזרה
Facebook