רמלה - קרובה ללב שלך

,

כתבות 2016 - כללי

חסכת הרווחת

מנכ"לית העירייה הגב' איילת כהן: נמשיך בפעילותנו לעידוד התושבים להתייעלות אנרגטית במסגרת שיתוף פעולה עם האיחוד האירופילהפחתת פליטות גזי חממה

 נמשכת פעילות העירייה בנושא קידום ועידוד חיסכון באנרגיה, מיזם לו שותפה רמלה    והאיחוד האירופי  CES - MED להפחתת פליטות גזי חממה ע"י חיסכון באנרגיה במסגרת תכנית הפחתת פליטות גזי החממה המקיפה את כל העיר, תושבים, מוסדות העירייה, מסחר ותעשייה. ראש עיריית רמלה יואל לביא הדגיש, כי הוא רואה  חשיבות רבה בקידום הפרויקט וציין, כי במהלך השנתיים האחרונות נערכו פעולות למיפוי צרכני האנרגיה בעיר וכתיבת תוכנית פעולה לצמצום צריכת חשמל והפחתה של פליטת גזי חממה בעיר.  במסגרת התוכנית זימנה מנכ"לית העירייה הגב' איילת כהן ישיבת סיכום עם כלל הגורמים השותפים ובה הוצגו הממצאים והתמקדות בפרויקטים עתידיים בתחום התייעלות אנרגטית שייושמו במהלך השנים הקרובות.                 

הישיבה נערכה בהשתתפות  נציג האיחוד האירופי מר פייר קוטה, המלווה את הרשויות המקומיות החברות בתכנית,  נציגי חברת קרן אנרגיה שערכו את מלאכת המיפוי וכתיבת תוכנית הפעולה הסופית,  מ"מ מהנדסת העיר זאנה סולובייציק, שרון אטנר מנהלת היחידה לאיכות הסביבה ואורגני העירייה השונים.                                                                    
מנכ"לית העירייה הגב' איילת כהן ציינה, כי העירייה תמשיך בפעילותה לעידוד התושבים לחיסכון באנרגיה שיניב לתושבים חיסכון כלכלי. כהן הוסיפה, כי בתוכנית הושם דגש לעידוד נסיעה באופניים, צעדי התייעלות אנרגטית במשרדי העירייה, מוסדותיה ומבני ציבור, עידוד והסברה לתושבים ובעלי עסקים כיצד לחסוך באנרגיה ועוד.                                            

העירייה קוראת לתושבים ליישם את ההמלצות לחסכון בחשמל בבית שמפורסמות באתר העירייה. http://ramla2014.mpage.co.il/Branches/Branches.aspx?nodeId=923
חסכת הרווחת!
 
 

 

חזרה
Facebook